Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:25:57 | 293 lượt xem

Câu hỏi số 48255

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Thực hiện phép tình sau rồi chọn đáp án đúng?

2843 x 4

Phương án trả lời:
A.

10 639

B.

11 372

C.

10 356

D.

11 327

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.