Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:26:41 | 338 lượt xem

Câu hỏi số 48256

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Điền dấu thích hợp vào chỗ ba chấm: 25 346 ... 25 643

Phương án trả lời:
A.

>

B.

=

C.

<

D.

không có dấu nào

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.