Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:27:08 | 261 lượt xem

Câu hỏi số 48257

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Trong dãy số sau, số nào là số lớn nhất: 86497; 89645; 82689; 87999

Phương án trả lời:
A.

86497

B.

89645

C.

82689

D.

87999

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.