Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:28:14 | 414 lượt xem

Câu hỏi số 48258

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Một quả trứng vịt có giá 3400 đồng. Hỏi 6 quả trứng vịt có giá bao nhiêu?

Phương án trả lời:
A.

20 200 đồng

B.

20 300 đồng

C.

20 400 đồng

D.

20 500 đồng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.