Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:28:57 | 312 lượt xem

Câu hỏi số 48259

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

 

Tìm x biết: x+631=743

Phương án trả lời:
A.

 

x=112

B.

 

x=113

C.

 

 x=114

D.

 

x=115

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.