Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:29:30 | 307 lượt xem

Câu hỏi số 48260

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Các bạn học sinh xếp thành 7 hàng như nhau. Biết 4 hang có 52 bạn. Hỏi 7 hàng có bao nhiêu bạn?

Phương án trả lời:
A.

88 bạn

B.

89 bạn

C.

90 bạn

D.

91 bạn

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.