Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:31:05 | 388 lượt xem

Câu hỏi số 48262

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ...., lớp......

Phương án trả lời:
A.

trăm nghìn, nghìn

B.

chục nghìn, nghìn

C.

nghìn, nghìn

D.

trăm nghìn, đơn vị

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.