Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:32:44 | 468 lượt xem

Câu hỏi số 48264

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Trong các hình dưới đây, hình nào có chu vi lớn nhất?

Phương án trả lời:
A.

hình vuông A

B.

hình chữ nhật B

C.

hình chữ nhật C

D.

hình chữ nhật D

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.