Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:33:13 | 342 lượt xem

Câu hỏi số 48265

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Số "một trăm linh năm triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi sáu" viết là:

Phương án trả lời:
A.

105 896 746

B.

105 869 746

C.

105 896 764

D.

150 896 746

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.