Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:34:30 | 364 lượt xem

Câu hỏi số 48266

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Điền kết quả đúng vào dấu ba chấm?

2 yến 5kg = .... kg

Phương án trả lời:
A.

10

B.

15

C.

20

D.

25

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.