Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:35:12 | 479 lượt xem

Câu hỏi số 48267

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Con voi cân nặng 2 tấn 9 tạ. Con bò nhẹ hơn con voi 27 tạ. Hỏi con voi và con bò nặng bao nhiêu tạ?

Phương án trả lời:
A.

30 tạ

B.

32 tạ

C.

31 tạ

D.

33 tạ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.