Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:35:35 | 394 lượt xem

Câu hỏi số 48268

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ....

Phương án trả lời:
A.

I

B.

II

C.

III

D.

IV

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.