Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:36:53 | 360 lượt xem

Câu hỏi số 48269

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp 1 như sau: Lớp 1A là 33 học sinh, lớp 1B là 35 học sinh, lớp 1C là 32 học sinh, lớp 1D là 36 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Phương án trả lời:
A.

27 học sinh

B.

68 học sinh

C.

34 học sinh

D.

45 học sinh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.