Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:37:24 | 257 lượt xem

Câu hỏi số 48270

Môn học: Toán học, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

Điền dấu thích hợp vào dấu ba chấm?

20102754 ... 20120754

Phương án trả lời:
A.

B.

>

C.

=

D.

không có dấu nào

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.