Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/08/2020 | 10:37:59 | 136 lượt xem

Câu hỏi số 48271

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Gía trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là .....

Phương án trả lời:
A.

390

B.

380

C.

490

D.

480

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.