Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/08/2020 | 10:00:04 | 48 lượt xem

Câu hỏi số 48314

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong điều kiện nước ta hiện nay, dân số đang là trở ngại cho vấn đề nào

Phương án trả lời:
A.

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

B.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

C.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

D.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.