Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
28/08/2020 | 10:03:52 | 46 lượt xem

Câu hỏi số 48321

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nhận định nào sau đây đúng với sự phân bố dân cư nước ta

Phương án trả lời:
A.

Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi

B.

Dân cư tập trung chủ yếu ở thành thị

C.

Dân cư tập trung đông ở đồng bằng

D.

Dân cư thưa thớt ở đồng bằng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.