Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 17:48:17 | 290 lượt xem

Câu hỏi số 50923

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong thời kì hôn nhân, ông E và bà F có mua một căn nhà. Khi li hôn, ông E tự ý bán căn nhà đó mà không hỏi ý kiến vợ. Việc làm đó của ông E đã vi phạm quan hệ

Phương án trả lời:
A.

hôn nhân

B.

tài sản

C.

sở hữu

D.

nhân thân

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.