Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 17:50:40 | 391 lượt xem

Câu hỏi số 50925

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để bán mảnh đất tài sản chung của hai vợ chồng, anh A cần

Phương án trả lời:
A.

tự giao dịch

B.

thỏa thuận với vợ

C.

tự quyết định

D.

xin ý kiến cha mẹ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.