Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 17:52:41 | 306 lượt xem

Câu hỏi số 50927

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, trong tất cả mọi lĩnh vực là đặc trưng nào của pháp luật?

Phương án trả lời:
A.

Tính cưỡng chế

B.

Tính quyền lực bắt buộc chung

C.

Tính xác định chặt chẽ về hình thức

D.

Tính quy phạm phổ biến

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.