Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 18:10:37 | 267 lượt xem

Câu hỏi số 50941

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Người nào tự ý khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác thì có thể phạt bao nhiêu năm tù?

Phương án trả lời:
A.

Từ 5 tháng đến 1 năm

B.

Từ 7 tháng đến 1 năm

C.

Từ 9 tháng đến 1 năm

D.

Từ 3 tháng đến 1 năm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.