Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 18:14:24 | 290 lượt xem

Câu hỏi số 50945

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong quá trình xây nhà, gia đình ông P đã cho đổ nguyên vật liệu ra lòng lề đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.Tổ trưởng tổ tự quản khu dân phố đã đến gia đình ông P nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không được. Bị nhắc nhở nhiều lần nên bố con ông P đã thuê anh L và anh K đánh trọng thương tổ trưởng tổ dân phố. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hình sự?

Phương án trả lời:
A.

Ông P, anh L và anh K

B.

Anh L và anh K

C.

Bố con ông P

D.

Bố con ông P, anh L và K

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.