Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 18:20:10 | 226 lượt xem

Câu hỏi số 50951

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có thể làm phát sinh hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên?

Phương án trả lời:
A.

Áp dụng pháp luật

B.

Sử dụng pháp luật

C.

Thi hành pháp luật

D.

Tuân thủ pháp luật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.