Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/09/2021 | 18:24:24 | 270 lượt xem

Câu hỏi số 50955

Môn học: Giáo dục công dân, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Phương án trả lời:
A.

Bắt cóc trẻ em

B.

Đánh người gây thương tích

C.

Vào nhà lục soát đồ đạc của hàng xóm

D.

Sỹ nhục người khác trước đám đông

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.