Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:24:13 | 6761 lượt xem

Câu hỏi số 52526

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1973 đến nay, cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

Phương án trả lời:
A.

Cách mạng trắng trong công nghiệp

B.

Cách mạng công nghiệp

C.

Cách mạng công nghệ

D.

Cách mạng xanh trong nông nghiệp

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.