Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:25:18 | 1036 lượt xem

Câu hỏi số 52527

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những kết quả mà phong trào dân chủ 1936 - 1939 là buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ yêu sách về

Phương án trả lời:
A.

kinh tế, chính trị

B.

dân sinh, dân chủ

C.

ruộng đất cho dân cày

D.

độc lập dân tộc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.