Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:27:35 | 688 lượt xem

Câu hỏi số 52529

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Loại hình chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện ở miền Nam trong những năm 1961 - 1965 là

Phương án trả lời:
A.

“Chiến tranh đặc biệt”

B.

“Chiến tranh đơn phương”

C.

“Chiến tranh cục bộ”

D.

“Việt Nam hóa chiến tranh”

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.