Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:29:44 | 1183 lượt xem

Câu hỏi số 52531

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, lực lượng cách mạng đóng vai trò nòng cốt là

Phương án trả lời:
A.

nông dân

B.

tư sản

C.

công nhân

D.

tiểu tư sản

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.