Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:32:04 | 633 lượt xem

Câu hỏi số 52533

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5/1941) xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là

Phương án trả lời:
A.

kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang

B.

khởi nghĩa từng phần kết hợp với tổng khởi nghĩa

C.

đi từ đấu tranh chính trị lên khởi nghĩa vũ trang

D.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.