Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:33:41 | 707 lượt xem

Câu hỏi số 52534

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau Cách mạng Tháng 8/1945 kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

Thực dân Anh

B.

Thực dân Pháp

C.

Phát xít Nhật

D.

Trung Hoa dân quốc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.