Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:34:50 | 489 lượt xem

Câu hỏi số 52535

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Từ năm 1950 đến 1975, Liên Xô đã trở thành

Phương án trả lời:
A.

nước có sản lượng nông phẩm dẫn đầu thế giới

B.

nước công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới

C.

nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

nước có tổng sản lượng công nghiệp đứng đầu thế giới

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.