Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:35:48 | 493 lượt xem

Câu hỏi số 52536

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân khách quan nào giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Phương án trả lời:
A.

Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận

B.

Sự giúp đỡ của Liên Xô

C.

Tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân Tây Âu

D.

Sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mácsan

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.