Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:37:07 | 508 lượt xem

Câu hỏi số 52537

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chiến tranh nào của quân và dân miền Nam đã mở ra khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ

Phương án trả lời:
A.

Vạn Tường năm 1965

B.

Ấp Bắc năm 1963

C.

Bình Giã năm 1964

D.

Đồng Khởi năm 1960

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.