Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:39:19 | 159 lượt xem

Câu hỏi số 52539

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc

Phương án trả lời:
A.

Nga và Mĩ

B.

Liên Xô và Pháp

C.

Liên Xô và Mĩ

D.

Mĩ và Anh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.