Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:41:32 | 530 lượt xem

Câu hỏi số 52541

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Mĩ, ngụy ví “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” áp dụng ở miền Nam Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

“Tìm diệt” và “Bình định”

B.

Ngụy quân

C.

“Trực thăng vận” - “Thiết xa vận”

D.

Ấp chiến lược

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.