Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:42:41 | 524 lượt xem

Câu hỏi số 52542

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trận nào được xem là trận “Trinh sát chiến lược” trong quá trình hoạch định kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam của Bộ Chính trị Trung ương Đảng?

Phương án trả lời:
A.

Chiến dịch Tây Nguyên

B.

Chiến dịch đường 14 Phước Long

C.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng

D.

Chiến dịch Hồ Chí Minh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.