Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:44:02 | 572 lượt xem

Câu hỏi số 52543

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh

Phương án trả lời:
A.

ngoại giao của ta giành thắng lợi

B.

văn hóa của ta giành thắng lợi

C.

kinh tế của ta giành thắng lợi

D.

quân sự của ta giành thắng lợi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.