Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:45:08 | 386 lượt xem

Câu hỏi số 52544

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản, nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

Phương án trả lời:
A.

Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt

B.

“Len lách” xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách

C.

Phát huy truyền thống tự lực, tự cường của nhân dân Nhật Bản

D.

Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học - kĩ thuật

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.