Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:46:06 | 547 lượt xem

Câu hỏi số 52545

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào Cần Vương là

Phương án trả lời:
A.

chưa phối hợp giữa các cuộc khởi nghĩa

B.

do Pháp còn quá mạnh nên dễ dàng đàn áp

C.

do chưa tập hợp được lực lượng đông đảo

D.

khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.