Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:47:10 | 404 lượt xem

Câu hỏi số 52546

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Lý do cơ bản nhất để ta chủ trương hòa hoãn với Trung Hoa dân quốc trước ngày 6/3/1946 vì

Phương án trả lời:
A.

tránh tình trạng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù

B.

ta chưa đủ sức đánh 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc

C.

Trung Hoa dân quốc có bọn tay sai từ bên trong hỗ trợ

D.

hạn chế việc Pháp và Trung Hoa dân quốc cấu kết với nhau

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.