Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:48:07 | 422 lượt xem

Câu hỏi số 52547

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nước cộng hòa Cuba được thành lập năm 1959 là kết quả của cuộc đấu tranh chống

Phương án trả lời:
A.

chế độ phân biệt chủng tộc

B.

chế độ độc tài thân Mĩ

C.

chủ nghĩa thực dân kiểu cũ

D.

chủ nghĩa ly khai thân Mĩ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.