Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:49:52 | 505 lượt xem

Câu hỏi số 52549

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự ra đời của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tổ chức Hiệp ước Vacsava năm 1955 đã

Phương án trả lời:
A.

làm xói mòn trật tự hai cực Ianta

B.

mở rộng quy mô của Chiến tranh lạnh

C.

phá vỡ quan hệ đồng minh Xô - Mĩ

D.

châm ngòi cho Chiến tranh lạnh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.