Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:51:41 | 508 lượt xem

Câu hỏi số 52551

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là phong trào đấu tranh

Phương án trả lời:
A.

chính trị kết hợp với vũ trang

B.

vũ trang

C.

nghị trường thuần túy

D.

chính trị thuần túy

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.