Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:52:43 | 566 lượt xem

Câu hỏi số 52552

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nội dung nào không có trong nguyên tắc hoạt động của ASEAN?

Phương án trả lời:
A.

Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

B.

Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn

C.

Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực

D.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.