Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:54:33 | 481 lượt xem

Câu hỏi số 52554

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Tổ quốc Việt Nam chưa được thống nhất về

Phương án trả lời:
A.

quốc hội

B.

lãnh thổ

C.

chủ quyền

D.

nhà nước

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.