Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:55:24 | 468 lượt xem

Câu hỏi số 52555

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào có tính chất quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ 1930 đến 1954 là

Phương án trả lời:
A.

chiến dịch Điện Biên Phủ

B.

Cách mạng tháng Tám thành công

C.

sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

D.

kí kết hiệp định Giơnevơ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.