Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:56:42 | 473 lượt xem

Câu hỏi số 52556

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Hội nghị Giơnevơ (1954) về Đông Dương diễn ra trong bối cảnh thế giới bị chi phối bởi

Phương án trả lời:
A.

trật tự hai cực Iantal

B.

Chiến lược toàn cầu của Mĩ

C.

Chiến tranh lạnh

D.

Chiến lược bên miệng hố chiến tranh

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.