Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 11:57:44 | 448 lượt xem

Câu hỏi số 52557

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng trong thời kì 1939 - 1945 là

Phương án trả lời:
A.

đề cao và đặt nhiệm vụ dân chủ là nhiệm vụ quan trọng nhất

B.

đề cao vấn đề dân tộc, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu

C.

đề cao và tiến hành giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân

D.

giải quyết cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng là dân tộc và dân chủ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.