Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 12:00:41 | 414 lượt xem

Câu hỏi số 52560

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Một trong những lý do giải thích rằng cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam dần dần chuyển sang tự giác là

Phương án trả lời:
A.

có sự lãnh đạo rõ ràng

B.

đề ra mục đích rõ ràng về kinh tế và chính trị

C.

tiêu biểu nhất từ trước đến thời điểm đó

D.

buộc Pháp phải nhượng bộ

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.