Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/10/2021 | 12:01:43 | 427 lượt xem

Câu hỏi số 52561

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là

Phương án trả lời:
A.

lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công

B.

đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng

C.

kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang

D.

kết hợp đánh nhanh và đánh chắc, tiến chắc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.